Fotopresentatie/
        Photopresentation

Multihull
World
Brokerage
Network

PRIVILEGE 37  # 11981     Bouwjaar/Launched: 1995  verlaagd / reduced
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

Wat de bouwers melden over hun Privilège 37: ....."De con-structie van onze catamarans wordt gedurende 10 jaar gega-randeerd! Het is de vrucht van gecontroleerde en continu doorgevoerde high-tech ontwikkelingen uitgevoerd door
hoog gekwalificeerde medewerkers. Een research program-ma uitgevoerd in perfecte harmonie tussen het ontwerp-bureau van Marc Lombard en onze eigen rekenkamer resulteert in een technische ontwikkeling die wordt gevoed door onze ervaringen met oceaan-races. De technologie van het lamineren onder vacuüm is al jaren lang bij ons in gebruik; wij kunnen deze nu toepassen voor alle constructie-delen van onze schepen.  Deze bouwwijze in combinatie
met eerste klas, door Lloyds en Veritas goedgekeurde harsen en luchtvaart kwaliteit glasdoeken, nauwkeurig geselecteerd voor hun functie op PVC-sandwich kernen geeft ons een vierkante meter gewicht dat tot de lichtste in de industrie behoort....."  De Privilège 37 is een sterke, zeewaardige,
goed presterende en zeer comfortabele kruiser, die ook geschikt is voor permanente bewoning door een klein gezin.

What the builders say about the Privilège 37:
...."The structure of our catamarans has a 10 year guarantee
! It is the fruit of controlled and resolutely hi-tech technology, implemented by extremely qualified labour. A research programm in perfect co-operation between the Marc Lombard and our own design offices, results into technological evolutions bom out of ocean racing. We have been using the technique of vacuum bagging for many years, allowing us to apply this method to all the structural parts of the boat. This technique associated with the use of high quality Lloyds and Veritas approved polyester resin and "aviation" quality glass cloth, very precisely selected for their use, over PVC-foam cores gives us a weight per sq.m. among the lightest in the marine business....."
The Privilège 37 is a strong, seaworthy, comfortable and performing cruiser, also suitable for permanent liveaboard for a small family.

 
fotos hierboven zijn van een zusterschip          /            pictures above are of a sistership

  

  

  

  

 

 

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  - KvK Leeuwarden: 01060328

> Beschrijving          >  Description                            > catamaran occasion index              

 

Hit Counter     (6-6-2009)