Fotopresentatie / photopresentation

   Multihull World Brokerage Network

WOODS GYPSY   # 12379   Bwjr.:/Launched:  1995   
  prijs: ▒ EUR 21.000,=  15.000,=  incl. BTW 
Teruggetrokken / Withdrawn

Richard Woods' Gypsy was zijn antwoord op de grote vraag naar meer accommodatie voor zijn populaire open brugdek-catamarans. Deze boten zijn geliefd vanwege hun uitstekende vaar-eigenschappen en zeewaardigheid. De centrale middenkajuit biedt aanzienlijk meer comfort tijdens langere reizen. "Gypsy"  is door Richard Woods zelf gebouwd. Ondanks dat valt er nu heel wat op te knappen aan deze goede zeiler. Vandaar de scherpe prijsverlaging. Richard Woods' Gypsy was his answer to the demand for more accommodation on his popular open bridgedeck catamarans. These boats are loved for their excellent performance and seaworthiness. The central cabin offers considerably more comfort during longer trips. "Gypsy" was built by Richard Woods himself. In spite of that there is now quite some work to be undertaken, hence the sharp price reduction.

 

 

 

  

 

 

 

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999 
 KvK Noord: 01060328

Beschrijving            >  Description             >  catamaran occasion index     

Bookmark and Share 

   

Hit Counter     (18-2-2011)