Fotopresentatie/† Photopresentation

  Multihull World Brokerage Network

CORSAIR F-28    # 12762    Bwjr./Launched: 1999
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

De Corsair 28 is een iunklapbare, snelle toer- en wedstrijd trimaran die naar verhouding gemakkelijk achter een sterke gezins auto te vervoeren is, dankzij het lage gewicht en lage profiel op de trailer. Het tewaterlaten en optuigen kan in een half uur gebeuren. De mast wordt gezet en gestreken met behulp van een lier op de trailer. Met de doordachte indeling is de F-28 ook zonder achterkajuit geschikt voor een gezin met twee kinderen. De zitbanken kunnen veranderd worden in twee slaapplaatsen of een verlenging van de voorkooien. Het weglaten van de achterkajuit en het daardoor wat lagere gewicht maakt deze uitvoering met lange kuip wat sneller dan de uitvoering met achterlkajuit.
The Corsair 28 is a folding, fast cruiser/racer trimaran that is relatively easy to pull behind a strong family car because of its lightweight and low profile on the trailer. The transition from trailering to sailing takes about 30 minutes. The mast is raised or lowered using the installed winch on the trailer. With a well planned main cabin, the Corsair 28 allows for family cruising even without the aft cabin. The settee area converts either to two singles or an expansion of the V-berth. The reduction in weight that results from eliminating the aft cabin makes this Farrier Design a bit faster than the Aft-Cabin version.

 

 

 

 

 

 

 

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  -  KvK N.N.: 01060328

> Beschrijving            >  Description                            trimaran occasion index   

Bookmark and Share      

 

Bezoekersteller     (19-11-2013)