Fotopresentatie / photopresentation

  Multihull World Brokerage Network

EDELCAT 43'   # 26082      Bwjr.:/Launched 1994      Nr. 20
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

De Edelcat 43 is een opvallend ruime, demontable en goed zeilende catamaran, die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. De huidige eigenaar maakt 's zomers een beperkt aantal chartertochten met een streng geselecteerd publiek. De "Freemouse" overwintert altijd op het droge en mede daardoor verkeert het jacht in uitstekende staat. De tuigage en de voorbalk zijn 1998 geheel vernieuwd. In 2010 zijn nieuwe, sterkere Volvo diesels ingebouwd. Naast de ruime salon biedt de Edelcat 43 10 slaapplaatsen verdeeld over 6 afgescheiden hutten. Dit soort schepen is zeldzaam!!! The Edelcat 43 is a remarkably roomy, demountable high performance catamaran that is suitable for various purposes. The present owner makes a limited number of summer-charters with selected guests only. The "Freemousse" is brought on land every winter, which also helped to keep the yacht in an excellent condition. The complete rigging and forebeam were renewed in 1998.  New stronger Volvo engines were installed in 2010. Apart from the roomy saloon, the Edelcat 43 offers 10 bunks in 6 separate cabins. This kind of yachts is rare!!!

   

 

 

 

 

 

 

 

>>  Edelcat 43 folder

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512371999  - KvK Leeuwarden: 01060328

> Beschrijving/description                > Catamaran index/photopresentations                Bookmark and Share

 

Bezoekersteller     (20-1-2012)