Fotopresentatie/
        Photopresentation

Multihull
World
Brokerage
Network

EDEL CAT 35 OPEN    # 2616  Bwjr.:/Launched  1993  
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

De Edel 35 Open is een snel en zeewaardig jacht met een gigantische kuip, 4 ruime slaaphutten en een grote kombuis aan stuurboord. De maaltijden worden aan dek genoten onder de wegklapbare kuiptent. Deze Edel 35
is voornamelijk gebruikt voor gezins-vakanties en dagtochten en verkeert in uitstekende staat. In 2004 zijn de instrumenten en de electrische installatie vernieuwd. De verstaging is in 2005 vervangen evenals de motor en de zeilen zijn van 2007.
The Edel 35 Open is a fast and seaworthy yacht with a huge cockpit, 4 good cabins and a spacious galley on starboard. The meals can be enjoyed on deck under the canopy. "Zeph" is used primarily for family holidays and day-trips. She is in very good condition. In 2004/2005 a lot of equipment was added/ replaced such as all the instruments and the electrical installation, the engine and the standing rigging. The sails were new in 2007

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512371999  - KvK Leeuwarden: 01060328

> Beschrijving/description                > fotoindex/photopresentations                          

 

Hit Counter     (21-4-2010)