Fotopresentatie/
        Photopresentation

Multihull
World
Brokerage
Network

 ALDEBARAN 39 "Callisto" #  2622     Bwjr.:/Launched 2000   
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

"Callisto" is gebouwd door een woodcore specia-list hetgeen resulteerde in een fraai, sterk en zeewaardig jacht; de kwaliteit is uniek. In 2006 is het jacht voor eur 150.000,= geheel opnieuw uitgerust voor een wereldreis. Door familie-omstandigheden moesten de plannen gewijzigd worden. Daarom is dit zeldzame jacht nu geheel vaarklaar te koop. "Callisto" has been built by a strip-planking specialist: good looking, strong, sea worthy, the quality is unique. A complete refit of 150.000 euros has just been done (painting, rigging, sails) to go once again around the world. Family plans have changed and the boat is now for sale. Ready to go. A rare opportunity.

  

   

  

   

>> interieur foto's / photo's of the interior  

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512371999  -KvK Leeuwraden: 01060328

> Beschrijving/description                > fotoindex/photopresentations                     

 

 

Bezoekersteller     (05-0707)