Fotopresentatie/
        Photopresentation

Multihull
World
Brokerage
Network

50' NIVELT / IRENS TRIMARAN  "Forget Formation"  #  26760   Bwjr./Launched:  2002

 
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

De 50' multihull klasse mag zich verheugen in een groeiende populariteit, dankzij de streng omlijnde ontwerp-parameters waardoor de bouwkosten niet uit de hand lopen. Bovendien
zijn de jachten groot genoeg voor de tot de verbeelding sprekende gesponsorde oceaan-races en klein genoeg voor wedstrijden rond de boeien in het zicht van de kust, waardoor grote bezoekersaantallen de wedstrijden kunnen volgen. Diverse beroemde Franse schippers uit de 60' ORMA klasse stappen nu over naar deze groeiende 50' klasse. "Forget Formation" begon haar loopbaan als "Tri Sélectif ASTRE" in 2002-2003, kwam vervolgens van 2004-2006 aan de start als "Jean Stalaven" en wordt nu in wedstrijdklare staat aangeboden in West Frankrijk.
The 50' Multihull Class enjoys a growing popularity also thanks to the strict design rules that keeps the costs of racing these yachts within limits. The boats are large enough for the appealing sponsored ocean races, yet small enough for round the buoys races within sight of large spectator-crowds on the coast. Several famous French skippers from the 60' ORMA class are now joining this fast growing class of 50'-ers. "Forget Formation" began her carreer as "Sélectif ASTRE" in 2003-2003, campaiging as "Jean Stalaven" from 2004-2006 and is now offered in race-ready condition in the West of France.

  

 

 

 

  

    Meer recente foto's    /    more recent pictures     

 

 

 

 

EVECOM MULTIHULLS  -  Post: Fabrykswei 11  -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  - 
KvK Noord: 73078476

> Beschrijving  / Description                        > trimaran occasion index              Bookmark and Share

 

AmazingCounters.com   (30-9-2019)