Fotopresentatie / photopresentation

   Multihull World Brokerage Network

 RAKA  LOOKALIKE    # 3968     Bwjr./Launched: 2001 
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

De "See Eule" is door de huidige eigenaar over een periode van 10 jaar gebouwd. Hij heeft het ontwerp ontleend aan Wharram's RAKA, maar het uiteindelijke schip biedt aanzienlijk meer ruimte en een hogere snelheid. In feite komt de binnenruimte eerder overeen met die van de Captain Cook (Pahi 42) dan van de Raka. Deze zeewaardige catamaran ligt op de Oostzee te wachten op een nieuwe reislustige eigenaar. The "See Eule" is built by the present owner over a period of 10 years. The design is based on Wharram's RAKA catamaran, but the finished vessel offers considerably more space and speed. The interior accommodation comes closer to that of the Captain Cook (Pahi 42) than of the Raka. This seaworthy catamaran is waiting on the Baltic for a new cruising minded owner

  

 

 

 

 

 

 

EVECOM MULTIHULLS  -  Post: Fabrykswei 11 -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999   
KvK Noord: 01060328

>  Beschrijving        >  Description          >  catamaran occasion index     

 Bookmark and Share     

   

 

Bezoekersteller     (15-6-2011)