Fotopresentatie/† Photopresentation

  Multihull World Brokerage Network

CORSAIR F-28 AC  "ASaP"  # 76111  Bwjr./Launched: 1999
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

Deze Corsair F-28 met open kuip is wolf in schaapskleren; met het gezin relaxed zeilen (de midden romp gaat nauwelijks schuin), met vrienden en/of actieve zeilers lekker racen (23 knopen geklokt) dankzij de moderne wanten en uitgekiende zeilgarderobe. Eenvoudig trailerbaar en ideaal om mee droog te vallen. Reden van verkoop: gezinsuitbreiding en onvoldoende tijd. This Corsair F-28 wirth aft cockpit is a wolf in sheep's clothing; relaxed cruising with the family (the mainhull heels very little), and exhilarating racing with friends and/or active sailors (23 knots reached) thanks to the modern rigging and the cunning choice of sails. This trimaran is easy trailerable and ideal for drying out. She is for sale due to family growth and lack of time

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  -  KvK Leeuwarden: 01060328

> Beschrijving          Description           >  trimaran occasion index             Bookmark and Share

      

 

Hit Counter     (12-7-2011)