Fotopresentatie/  Photopresentation

  Multihull World Brokerage Network

  CORSAIR F-27 FOLDING TRIMARAN   # 76121   Bwjr./Launched: 1994
VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU

Van deze F-27 zijn in 2000 de drijvers onder garantie vervangen. Het onderwaterschip van de hoofdromp en de drijvers is in 2007 van "Copper Coat" epoxy voorzien. De zeilen zijn van 2006 en 2007 en in 2012 zijn de ramen vernieuwd. In 2006 is een Kalf tandem-as boottrailer aangeschaft, die voor 1 lange afstand gebruikt is. Verder staat deze trailer altijd binnen. Tevens zijn er 4 steunen geconstrueerd om het hele onderwaterschip te kunnen schoonmaken. Met een krik kan de F-27 hoog genoeg worden opgetild om door één man op de trailer geplaatst te worden. The ama's of this F-27 were replaced in 2000 under guarantee. The underwater parts of mainhull and floats were copper-epoxy coated in 2007. The sails were renewed in 2006 and 2007 and in 2012 the windows were replaced. In 2006 a new Kalf double-axle trailer was bought, that was used only for one long trip. For the rest of the time this trailer was stored inside. There are also 4 supports on which the bottom of this trimaran and the ama's can be cleaned. With a carjack the F-27 can be lifted high enough to allow one man to bring the trailer under the boat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>> Binnenfoto's / Interior photos        >>  trailer foto's / photos 5-2013        >> F-27 brochure

EVECOM MULTIHULLS  -  Postbus 19  -  NL- 9216 ZH Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  -  KvK N.N.: 01060328

Beschrijving     Description             trimaran occasion index   

Bookmark and Share      

 

Bezoekersteller     (6-7-2013)