Fotopresentatie/  Photopresentation

  Multihull World Brokerage Network

  CROSS 38  "Panacea"  #  79114     Bwjr./Launched: 1986/87
Tijdelijk teruggetrokken / temporarily withdrawn


EVECOM MULTIHULLS  -  Post:  Fabrykswei 11  -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  - 

KvK Noord.: 01060328

    

>> Beschrijving      >> Description                                                                                        >> Trimaran index

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail

 (29-3-2018)

>>     

"Panacea" is de eerste in Nederland gebouwde Cross 38 trimaran. Als "Ventoux" werd het jacht gebouwd voor en gebruikt als charter-jacht voor 10 gasten tijdens reizen naar de Engelse Oostkust tot aan Schotland en naar Skandinavië. Na 12 jaar kwam het jacht in handen van de huidige eigenaar die aan een allesomvattende restauratie is begonnen. De foto's hieronder laten verschillende stadia zien. Door fysieke tegenslagen heeft het werk langere tijd stil gelegen. Leeftijd en gezondheid dwingen de eigenaar nu het project uit handen te geven. Wie heeft de tijd en de middelen om deze Cross 38 weer op het water te brengen?

"Panacea" is the first Dutch Cross 38 trimaran that was built as "Ventoux" for adventurous charters with 10 guests.  She made voyages to the East-Coast of the UK up to Scotland and to Skandinavian waters. After 12 years the yacht was bought by the present owner who commenced an all-embracing renovation. The pictures  hereunder show the situation on variouis dates  up till about one year ago. Physical misfortunes lead to long periods of inactivity while the yacht stood in a drafty shed. Age and health now force the owner to abandon his dream. Who has the time and means to bring this fine Cross 38 trimaran back on the water to her former glory?

E-mail

  PANACEA in betere tijden                                   PANACEA in better days   

EVECOM MULTIHULLS
vind ik leuk