EVECOM MULTIHULLS
 Multihullspecialisten sinds 1970

 


MULTIHULL INTRO.
     

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNS
CATAMARAN OCCASIONS
TRIMARAN OCCASIONS
WERFBOUW
WINKEL
PUBLIKATIES
ROUTEBESCHRIJVING
HISTORIE EVECOM
NIEUWS / NEWS


Deze website wordt in stand gehouden door Evecom, het bedrijf dat sinds 1970 het varen met multihulls propageert door de verkoop van boeken en tijdschriften, bouwtekeningen en bouwmaterialen en de bemiddeling bij de aankoop en verkoop van nieuwe en gebruikte kajuit-catamarans en -trimarans.
 
Door op de knoppen links-boven te klikken komt U in de onderliggende hoofdstukken terecht.:
Multihull intro vertelt heel summier iets over de geschiedenis van "de multihull" en gaat dan verder over de eigenschappen van deze jachten.

Designs brengt U naar de verschillende multihull-ontwerpers die wij in Nederland of Noord-Europa vertegenwoordigen en laat U voorbeelden van hun werk zien.

Catamaran Occasions en Trimaran Occasions brengen U naar onze overzichten van tweedehands toercatamarans en trimarans die wij via het Multihull World Brokerage Network te koop mogen aanbieden. Voor sommige beschrijvingen hebt U Acrobat Reader nodig.

Werfbouw gaat in op de mogelijkheid om de multihull van Uw wensen door een werf te laten bouwen, of een seriebouw-jacht te bestellen

Publikaties toont U een overzicht van de tijdschriften waarvoor Evecom de abonnementen verzorgt en de boeken die specifiek op het bouwen van en varen met multihulls betrekking hebben.

De
routebeschrijving wijst U de weg als U ons wilt opzoeken in Oudega. Pas op, er zijn 3 Oudega's in Friesland en U vindt ons alleen tussen Drachten en Eernewoude, vlak bij een prachtig watersportgebied.
      
>>   Top                                          


This website is maintained by Evecom, the company that actively promotes the sailing with multihulls since 1970, by selling books and magazines, building-plans and materials, and by negotiating the sale and purchase of new and used catamarans and trimarans.

Clicking on the buttons at the left-top you will bring you to the underlying chapters:
Multihull Intro describes very short the history of "the multihull" and continues with the caracteristics of these yachts. This chapter is only in dutch.
   
Designs brings you to the various multihull-designers we represent in the Netherlands or Northern Europe and shows you some examples of their work.  (under construction)
   
Catamaran Occasions and Trimaran Occasions lead to our listings of used Cruising Catamarans and Trimarans that we offer for sale through the Multihull World Brokerage Network. To view some descriptions you need Acrobat Reader.
     
Werfbouw
describes the possibilities to have the yacht of your choice built by a professional Multihull-yard or to buy your new production multihull through our services.  
    
Publikaties gives a summary of the Magazines to which you can subscribe via Evecom and the books that relate directly to the building of and sailing with multihulls.
   
Routebeschrijving shows you how you can find us at Oudega. Beware, there are three different Oudega's in Friesland and ours is located between Drachten and Eernewoude, close to a beautiful water-nature reserve.

>>  Top       
Nieuws:  zie Facebook    
Occasions  bijgewerkt tot  21-06-2021
 
  News:  see Facebook      
Pre-owned
multis updated till  21-06-2021

 K.v.K. Noord: 73078476  


>Multihull intro        >Designs       >Werfbouw       >Publikaties         >Winkel        >Route     
 

Postadres: Fabrykswei 11, 9216 WR Oudega (Small.), tel. +31 (0)512 371999 
Winkel open na afspraak, / Open after appointment: Op 'e Wal 2, 9216 WP  Oudega (bij Drachten)  

   

Copyright © Evecom v.o.f.. Niets uit deze website mag worden gecopieerd of door derden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de webmaster.
Nothing from this site may be copied or used by third parties wihtout prior permission from our webmaster: A. Veth   
    

Flag Counter

(28-08-2020)