Fotopresentatie / photopresentation

   Multihull World Brokerage Network

   WADVOGEL 33  "Artus"  # 71110     Bwjr./Launched:  1979
Prijs/Price: EUR 29.500,=  incl.  BTW/VAT

De Wadvogel 33 is en doorontwikkeling van de Wadkat waarmee architect Jan Bart de Jong wilde aantonen een verbeterde versie van de Wharram Catamarans uit de zestiger jaren hoger aan de wind kon zeilen en daardoor zeewaardiger was. De "Artus" is door de ontwerper zelf gebouwd voor eigen gebruik en goed bijgehouden door de huidige eigenaar, die zo langzamerhand naar iets meer comfort op zoek is. De Wadvogel is een ideale catamaran voor lange zwerftochten langs de hele Waddenkust, die ook een oversteek naar Engeland of Zuid Zweden niet schuwt. The "Wadvogel" is a further development of the Wadkat with which architect JanBart de Jong wanted to show that an improved version of the Wharram catamarans of the sixties would sail closer to the wind, so that they could beat away from a lee-shore. The "Artus" is built by the designer for his own use and she is well kept by the present owner, who is gradually looking for a little more comfort. De Wadvogel 33 is an ideal catamaran for wandering along the "Waddencoast" from Holland to Denmark, but equally at ease while crossing the Northsea to the UK or Sweden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>   Foto's van het interieur / Interior photos             

>> ontwerp folder / design folder

EVECOM MULTIHULLS  -  Post: Fabrykswei 11 -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  -  KvK Noord: 01060328

Beschrijving         >   Description             fotoindex/photopresentations   

Bookmark and Share   

   

  (8-2-2017)