PROUT QUEST 33   "Papous"   # 75171   Bwjr./Launched: 1987
   

Fotopresentatie / photopresentation


Multihull World Brokerage Network

EVECOM MULTIHULLS  -  Post: Fabrykswei 11  -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  - 

KvK Noord.: 01060328

    

De meeste foto’s hierboven zijn recent. Enkele zijn van 2009 / Most of the above pictures are recent, some are of 2009

>> Beschrijving / Description                                                                                    >> Catamaran index

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail

 (22-3-2018)

De Quest 33 is zo langzamerhand een heel interessante "instap-" catamaran voor zeilers die langere tijd aan boord willen verblijven, met de bekende voordelen zoals rechtop varen, veel privacy in verschillende hutten en een ruime salon en kombuis met uitzicht over de omgeving. Dit type catamaran is klein genoeg voor tochten over de binnenwateren en groot genoeg voor oceaan oversteken.  "Papous" is als zeilklaar casco met een afbouwpakket naar Nederland gezeild en door de huidige, tweede eigenaar geheel afgebouwd. Na vele jaren solozeilen, o.a. naar Frankrijk waar de inbouw-diesel vervangen is door een buitenboordmotor, is de eigenaar nu vanwege zijn verslechterende gezondheid gedwongen het schip snel te verkopen. Vandaar de zeer scherpe prijs.

The Quest 33 is becoming a very interesting "entry-level" catamaran for sailors who want to stay on board for longer periods, with its well known advantageous as upright sailing, more privacy in separate cabins and a spacious saloon and galley with views over the surroundings.  This type of catamaran is small enough for cruising the European inland waterways and large enough for ocean crossings. "Papous" was imported in the Netherlands as a sailing shell with wood-kit and was finished by the present second owner.

After many years of solo-sailing e.g. to France where the diesel-engine was replaced by the Suzuki outboard, the owner is now forced to sell his catamaran quickly due to his deteriorating health. Hence the very sharp price.

>> Prout Quest 33 BrochureE-mail

EVECOM MULTIHULL
vind ik leuk

VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU