EVECOM MULTIHULLS
nieuws / news  

>> Beschrijving / Description                                                                                        >> Trimaran index

 (18-11-2019)

Voor wie niet wil wachten op een nieuwe F22 van Farrier Marine is de Scarab 650 een mooi alternatief voor de helft van de prijs, maar met vergelijkbare eigenschappen. De bouwer/eigenaar had de boot bedoeld als opvolger voor zijn Starter 800 catamaran, maar moet constateren dat een dergelijke lichte trimaran voor een oudere solozeiler niet zonder problemen is af te meren in een jachthaven. Hij ziet zich daardoor gedwongen de tri met de trailer te koop te zetten na slechts een paar maal varen. Alles is als nieuw en het interieur kan door de nieuwe eigenaar naar eigen inzicht worden ingericht.

If you do not want to wait for your new Farrier F-22 trimaran the Scarab 650 is a good alternative for only half the price, but with comparable performance. The owner/builder had meant the boat as a follow up for his Starter 800 catamaran, but he had to find that such a light trimaran cannot be moored in a marina by an elderly solo sailor without problems. He is therefor forced to offer the trimaran for sale on her trailer after only a few times sailing. Everything is new and the interior can be further equipped to the taste and wishes of the new owner. The Scarab 650 can be inspected in the south of the Netherlands.


SCARAB 650 "Daytripper"  # 79181     Bwjr./Launched: 2014  
      

>>   Designer’s comments

VERKOCHT / SOLD / VERKAUFT / VENDU
AmazingCounters.com

  Fotopresentatie/  Photopresentation

  Multihull World Brokerage Network


EVECOM MULTIHULLS  -  Post:  Fabrykswei 11  -  NL- 9216 WR Oudega (Sm.) - Tel. (+31) (0)512 371999  - 

KvK Noord.: 73078476

    

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail

E-mail